Auktoriserad översättare – vad är det?

Hitta Sveriges alla företag!

Innan man förstår nyttan av att anlita en auktoriserad översättare är det viktigt att förstå vad en sådan översättare är och gör. Är man van vid att beställa översättningar har man troligtvis råkat på ordet ett flertal gånger, men detta behöver inte nödvändigtvis betyda att man förstår innebörden. Enkelt förklarat kan man säga att en auktoriserad översättare är en person som kan översätta texter med en otroligt hög standard. För att kunna kalla sig auktoriserad översättare behöver men ha blivit utnämnt till detta av Kammarkollegiet. Det räcker med andra ord inte att bara vara duktig på att översätta olika språk, men behöver ha en förståelse för texten och kunna anpassa den efter önskad målgrupp.

När behöver man ta hjälp av en auktoriserad översättare?

Naturligtvis är det inte i alla situationer som man behöver ta hjälp av en auktoriserad översättare för att kunna översätta en text. En auktoriserad översättare används främst vid formella texter, juridiska texter eller texter som ska överlämnas till myndigheter. Även adoptionshandlingar och t.ex. vigselbevis kan behöva översättas av någon som är auktoriserad. En auktoriserad översättare kan man få hos aar-translator.se.

Hur blir man en auktoriserad översättare?

Vem som helst kan egentligen bli en auktoriserad översättare, så länge man klarar av de prov som man kommer ställas inför. Kammarkollegiet anordnar årligen prov för mängder av olika språk och det är vanligtvis tre olika typer av texter som man ska klara av att översätta korrekt. Texterna består av en ekonomisk text, en allmän och en juridisk. När texterna är klara kommer de att gås igenom av två olika personer. Den ena personen riktar in sig specifikt på att se hur korrekt översättningen är, inte bara ordagrant, utan även grammatiskt. Person nummer två fokuserar istället på att själva språket ser bra ut. För att man ska lyckas få sin titel som auktoriserad översättare behöver man få alla tre texter godkända. Som om detta inte vore nog måste man dessutom se till att förnya auktorisationen som man har fått och detta sker vart femte år.