Att använda digital tidrapportering

Hitta Sveriges alla företag!

tidsrapportering app

I många branscher och på många arbetsplatser måste man rapportera sin arbetade tid och även rapportera sin frånvaro. Ett moment som bara i sig kan vara tråkigt nog och även svårt att komma ihåg att göra det varje dag, lägg då till att man ska behöva göra det på papper.

Några branscher tillämpar nämligen tidrapportering på papper. Detta görs då antingen i en speciell bok, i en pärm eller med speciella pappersark som förs in i en stämpelklocka och tiden registreras.
Det är ett så gammalt och förlegat sätt att tidrapportera på och för att inte tala om ineffektivt!tidrapporteringDels blir de anställda låsta till att rapportera sin tid på en särskild plats vilket kan fördröja tiden från det

att man anländer till arbetet till att man kan vara i tjänst, lika som det kan fördröja tiden från det att man slutar och sedan kan lämna arbetet.

Ett modernare sätt att tidrapportera

Ett alternativ till tidrapportering som är betydligt modernare och effektivare är att det numera finns appar som gör att man kan rapportera in sina tider digitalt. Detta effektiviserar betydligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

För arbetstagaren innebär det att man kan tidrapportera vart som helst och man kan även lägga in sjukfrånvaro hemifrån. För arbetsgivaren effektiviserar den genom att det blir tydligare och mer överskådligt sätt att sammanställa allas arbetade tider samt olika frånvaro, allt finns på ett och samma ställe och det finns inga papper som man behöver ha koll på.
Dessutom finns det en lag, bokföringslagen, som bestämmer hur länge löneunderlag måste finnas kvar, vilket är några år. Tänk då att man ska spara alla böcker, pärmar och stämpelkort i pappersform för flera anställda och flera år någonstans. Med en app behöver man inte ha ett fysiskt förvaringsutrymme för underlagen utan här är allt samlat på ett och samma ställe och det är dessutom enkelt att ta fram vid kontroller och behov. Läs mer om tidrapportering här!