Variation av djurfoder

Hitta Sveriges alla företag!

Precis som man kan tänka sig så skiljer sig mat till djur väldigt mycket åt beroende på vilket djur det är vi talar om. Djurföda skiljer sig mellan typ av djur och även inom arter och raser. Tittar man på de kategorier av djurfoder som vi är vana vid i Sverige så är de ofta av vegetarisk karaktär. Gräs, pellets, halm, ensilage och liknande. En guldfisk har naturligtvis helt annorlunda föda mot en flodhäst. Men låt oss inte förvirra oss, eller försöka djupdyka i alla olika sorters djur som existerar – det blir för brett och luddigt helt enkelt. Låt oss istället förkovra oss i den utfodring till våra vanligaste djur i Sverige: häst, hund, nötkreatur, kyckling.

Gällande hästen; det är inte ett särskilt krävande djur när det kommer till foder. Hästen behöver egentligen bara äta gräs och grovfoder som ensilage, halm och liknande. Sen kan det vara bra med annan typ av foder också, men vad som “kan vara bra” och vad som krävs är två helt olika saker.

Hundens mat är lite svårdefinierad på grund av skäl som vi gått in på tidigare. En liten hund äter så klart inte lika mycket som en stor till exempel. Födan kräver också olika egenskaper. Det vanligaste hundfodret är vad man brukar kalla för torrfoder. Ofta är det kompakt spannmål som hunden helt enkelt behöver. Spannmålet, som är billigt, gör att själva varan torrfoder blir betydligt billigare än om det hade innehållet andra typer av foder.