IMAP – Rådgivning vid försäljning av företag

Hitta Sveriges alla företag!

IMAP - International M&A

Funderar du på att sälja ditt företag? De allra flesta som står inför en försäljning inser snabbt att det är mer komplicerat än vad man kan tro. Det finns en hel del du behöver tänka på för att försäljningen ska gå så smidigt som möjligt. Många företagare väljer också att anlita någon som hjälper till med försäljningen. IMAP International M&A hjälper dig med strategi och projektledning när du vill göra strategiska bolagsköp eller vill frigöra resurser genom att avyttra ett bolag.

Vilka är de första stegen du bör tänka på?

Vid försäljning av aktiebolag bör du börja planera affären i god tid. Du behöver också lägga tid på att förbereda alla dokument och ha ordning på alla delar som rör företaget. Några detaljer som är särskilt viktiga är:

  • Företagets bokföring ska alltid vara välskött men det är extra viktigt inför en försäljning
  • Gå noga igenom kundreskontra och eventuella lager
  • Har du lokaler så se till att dessa är i bra skick och välstädade

Du behöver också lägga tid på att värdera vad ditt företag kan vara värt. Här är det viktigt att du är realistisk men samtidigt inte heller underskatta företagets värde. Det är också här som det är bra att ta hjälp av en expert som kan hjälpa till med värderingen.

Välplanerad försäljningsprocess

En välplanerad försäljningsprocess är grunden för en väl genomförd avyttring. Därför är viktigt för båda parterna att vara transparenta under själva försäljningen. Den nya ägaren behöver ha så mycket information som det går om bolagets historia. Finns det eventuella skadeståndstvister eller tvister med leverantörer ska dessa redovisas. Det allra bästa är att ha löst allt detta innan försäljningen. Detta är också en av anledningarna till att det kan vara bra att ta hjälp av någon. Det är ofta lättare för en utomstående med juridiska kunskaper att lösa tvister som uppstår under bolagsförsäljningen.