Mekanisk Verkstad – när proffshjälp behövs!

Hitta Sveriges alla företag!

Placeringar av mekaniska verkstäder är oftast strax utanför städer och tätorter, dock kan de även finnas mer centralt belägna. Verkstäderna fyller en viktig funktion för större och mindre företag när det kommer till att genomföra olika typer av projekt. För kunderna kan det handla om reperationer, underhåll eller framtagandet av 3-D prototyper. Utbudet av vilka tjänster och produkter som en mekanisk verkstad kan erbjuda från en annan kan vara stort. En del är mer specialiserade än andra, vad gäller bearbetning av olika material, svarvning, tillverkning och fräsning.

Legotillverkning

När delarna ska passa in i helheten av ritningen. Legotillverkning är vanligt förekommande på en mekanisk verkstad. Vanliga produkter som ska skäras, anpassas eller svarvas är detaljprodukter gjorda i materialen plast, metall, sten eller trä, men även andra typer av material kan förekomma. Olika typer av svarvar, skärningsverktyg och lasrar används för att få en hög precision på det mekaniska arbetet. Vanligt förekommande maskiner är s.k CNC-maskiner som kräver en hög arbetskompetens av den som utför precisionsarbetet. Legotillverkning är kort sagt produkter som är anpassade för att komplettera andra redan gjorda produkter, t.ex. specialbeställda muttrar, skruvar eller nitar för att kunna reparera en redan färdigställd produkt eller för att utforma en prototyp. Om du eller ditt företag behöver rådgivning, hjälp eller har frågor om vad en mekanisk verkstad faktiskt kan utföra rekommenderar vi att ni kontaktar ett par olika verkstäder och hör er för. De olika mekaniska verkstäderna hjälper ofta varandra när det kommer till att ge kunden bästa möjliga service och uppfylla kundens specifika behov.

Kräver kompetens och utbildning

Produktionen i mekaniska verkstäder kräver utbildning och kompetens hos de anställda som ska använda de avancerade industriella maskinerna. Vidare ställs det stora krav på säkerhet och det kan vara både farligt och lätt att skada sig på en verkstad om dessa direktiv inte efterföljs. Alla mekaniska verkstäder i Sverige har SIS (Swedish Standard Institut) riktlinjer att efterfölja – fyra av dessa måste vara uppfyllda för att få ha en godkänd verksamhet. Lägg därtill att det finns en svensk kravstandard kallad ISO 9001, som måste efterföljas enligt svensk lag.