Byggprojektet på masthuggskajen i Göteborg

Hitta Sveriges alla företag!

nya masthuggskajen i göteborg

Masthuggskajen är ett relativt nytt projekt i Göteborg. Området som kallas för masthuggsprojektet accepterades år 1646 som en förstad till Göteborg och har genom åren utvecklats. Namnet Masthuggskajen fick staden året 1647 och syftade på de mastkajer som låg på platsen och tog emot varor som exempelvis timmer, som de tillverkade master av. På 1800-talet kommer handeln igång på det så kallade Masthuggartorget. År 2021 planeras de första boenden att flytta in och 2026 planeras hela Masthuggsprojektet att bli klart.

År 2015 börjar planerna för den nya Masthuggskajen att ta form. År 2018 får de bygglov och kan de påbörja det första spadtaget för projektet. I projektet ingår 1200 bostäder och upp till 6.000 arbetsplatser där man blandar det gamla med det nya. Projektet är även en del av ett så kallat hållbarhetsprogram. Masthuggsprojektet är ett så kallad försökskanin i projektet där man ska bygga hållbart och för miljön. Det innebär att man inte ska behöva ta buss eller bil för att komma till och från arbetsplatsen, affären eller hemmet. Det är gång eller cykelavstånd till allt inom detta område.

Masthuggskajen är en plats där både internationella och nationella möten kan ske därför utvecklas det också efter detta. Behovet för en handelsplats på detta ställe finns fortfarande kvar än idag 200 år senare. Mashuggsprojektet ska inte bara vara en plats dit internationella företag kommer och har möten. Det ska vara en plats för alla att träffas och umgås. Platsen har alltid funnits och projektet syftar mer till att förbättra och bygga om det som redan finns. Det är inte som man skulle kunna tro, ett helt nytt samhälle.

Att bygga hållbart innebär att man bygga med material för att det ska hålla länge. De bygger även miljömedvetet där fokus ligger på att inte förstöra miljön med avgaser från bilar och liknande. Därför bygger man allt inom gångavstånd för att slippa just detta problem.