Novotek – vi förser våra kunder med tillförlitliga och snabba it-lösning

Hitta Sveriges alla företag!

Novotek är en koncern med med ett tiotal kontor i Europa, och vi levererar snabba och innovativa IT-lösningar inom ett flertal områden. Främst lägger vi fokus på industriella och producerande företag och branscher såsom läkemedel, kemi, stål, papper, och verkstad, och vi har även etablerat oss inom infrastruktur, bilindustri, vatten & avlopp samt fastighetsautomation. Tack vare våra nyskapande IT-lösningar, har vi lyckats stärka vår kundkrets avsevärt och hjälpa företag att få till stånd en starkare konkurrens och att själva revolutionera sina respektive marknader.

Novoteks lösningar

Vi har delat in våra IT-lösningar i två huvudsektioner – produktionsstyrning och automationslösningar. Inom produktionslösningar har vi ett brett spann med alltifrån komplexa planeringssystem och produktionsinformation till system som omfattar spårning, historik, uppföljning och förbättring av kvalitén samt TAK/OEE-lösningar för utveckling av tillverkningsprocessens effektivitet.
I våra automationslösningar erbjuder vi omfattande styr- och regelsystem samt I/O-skåp där alla våra lösningar ser till att komplettera kundens egen utrustning, för att sedan moderniseras och öppna upp för utbyggbara system. Trots avancerade produkter och lösningar ser vi emellertid alltid till att användarvänlighet och enkelhet genomsyrar dem.

Målet vi har är att förbättra våra kunders produktionsprocesser genom styrning, underhåll, skydd och optimering. Eftersom världen blir alltmer mobil och digital, så ser vi vikten av att ligga steget före med våra produkter. Vi garanterar de främsta mjukvarupaketen samt att omge oss med skickliga ingenjörer och partners som konstant är på hugget att hitta rätt lösning för just din verksamhet.

Novotek – för att våra kunder alltid ska känna trygghet och få marknadens bästa kvalité

Oavsett vad vi levererar så gör vi det med kvalité och brinnande intresse. Vårt verksamhetssystem granskas regelbundet av DNV, och våra produkter synas ut i sömmarna innan de godkänns. Vi hade inte kunnat fortsätta att bidra på det vis vi gör om vi inte satte kvalitén och kunden i första rummet, och det tänker vi fortsätta med för att bibehålla vår trovärdighet. Våra kärnvärden sammanfattas med CARE – Competent, Agile, Reliable, Enthusiastic och det innefattar även våra samarbetspartners.