DC Wäst – Totalentreprenör inom bygg

Hitta Sveriges alla företag!

DC Wäst är ett företag som grundades 2015 och erbjuder tjänster inom främst två olika områden: Konceptbyggnationer och byggentreprenader. De arbetar runt om i hela Sverige men har sitt huvudkontor i Mölndal och är en del av industribranschen i Sverige. DC Wästs affärside handlar om att vara en innovativ totalentreprenör som arbetar med hängivenhet och kvalitativt. Deras mål är att alltid leverera förstklassigt resultat inom angiven tid. Byggbranschen är i stort behov av totalentreprenader som vågar tänka utanför boxen och som vill komma fram till innovativa lösningar – detta är vad DC Wäst eftersträvar att uppnå och vill självfallet ligga i framkant när det gäller svensk byggindustri.

Miljön är viktig för DC Wäst

Att bedriva ett arbete som många gånger kan påverka miljön negativt är något som DC Wäst är medvetna om och därför arbetar de aktivt med att värna om miljön. Deras mål att att arbetet skall ha en så minimal miljöpåverkan som möjligt och att hela branschen också skall sträva efter detta. Att ständigt utveckla lösningar där man först tänkt på hur miljön kommer att påverkas är av stor vikt, eftersom man då också har möjlighet att förbättra arbetet och utveckla en hållbar lösning.

Miljöarbete och kvalitet går hand i hand

Att arbeta med att aktivt miljöarbete innebär också att man arbetar konstant med att förbättra kvaliteten på det arbete som man levererar. Det är precis detta tankesätt som DC Wäst utgår ifrån och vill hela tiden erbjuda projekt i toppklass till sina kunder. Deras kvalitetsarbete innebär att under hela processen, både under och vid avslut, så utvärderar man hur bra allt gått, vad som kan göras bättre och hur man kan effektivisera inför nästa arbete. DC Wäst är såklart även ISO Certifierade.

För att nå toppresultat så erbjuder DC Wäst kompetens personal som är mycket väl insatta inom projekten som skall levereras. De erbjuder en rak kommunikation med sina kunder och säkerställer att resultatet och slutprodukten blir exakt så som kunden efterfrågat.